KÍNÁLATUNK

 

Elektromágneses kompatibilitási problémák megoldása

Elektrosztatikus feltöltődési problémák megoldása

Villám- és túlfeszültségvédelem

Energiaellátási problémák megoldása

Oktatás az elektromágneses környezetvédelem témában

 
 
 


Elektromágneses kompatibilitási problémák megoldása

Az élet a Földön a természetes elektromágneses erőtérben jött létre. Villamos elven működő berendezéseivel az ember villamos, mágneses és elektromágneses erőtereket hoz létre, szándékosan, mint a rádió- és TV-adások vagy a mobiltelefon-hálózat esetében, vagy mellékhatásként, mint a távvezetékek, transzformátorok, villamos motorok esetében. Az egymástól függetlenül létrehozott erőterek befolyásolják a villamos elven működő berendezéseink működését, zavarok, rejtélyes hibák forrásai lehetnek, és bizonyos esetekben az érzékeny, bonyolult elektronikus információs rendszerek teljes összeomlását is előidézhetik.

A SHOCK Kft. az elektromágneses kompatibilitási (EMC) problémák megoldására, illetve megelőzésére a következő szolgáltatásokat nyújtja:


 

Működő ipari létesítményekben, középületekben, lakóépületekben

Tervezés alatt álló ipari létesítményekben, középületekben, lakóépületekben

Ingatlanvásárlás esetén szakértői tanácsadás

ˇ  Potenciális külső zavarok feltárása, amelyek jelentősen befolyásolhatják egy ingatlan használhatóságát, ezen keresztül az értékét

ˇ  Költségbecslés a fellépő EMC-problémák elhárítására

 

Elektromágneses erőterek mérése - biológiai hatások

Az ember által létrehozott elektromágneses erőterek módosítják a természetes elektromágneses erőtér hatását, az élővilág és az ember természetes létfeltételeit. Világszerte kutatják az elektromágneses erőtereknek az emberi szervezetre gyakorolt hatását.

A SHOCK Kft. a hazai és nemzetközi szabványok előírásaira és az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO ajánlásaira támaszkodva a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 

Elektrosztatikus feltöltődési problémák megoldása

Az elektrosztatikus feltöltődés apró bosszúságokat okozhat a mindennapi életben, de az iparban, az életünket mindjobban átfonó információs rendszerekben, illetve robbanásveszélyes környezetben komoly károkat okozhat. A SHOCK Kft. által nyújtott szolgáltatások:

 

A káros hatások csökkentése

A porosodás csökkentése, a lapalakú vagy szálas anyagok esetében jelentkező, tapadást, gubancolódást okozó vonzó és taszító erők csökkentése, szikrázás megakadályozása

Számítóközpontok védelme

Burkolatok, bútorok ellenőrzése, javaslat antisztatikumok, illetve szükség esetén feltöltődést csökkentő berendezések alkalmazására

 

Tűz-és robbanásveszély csökkentése

Antisztatikus zónák kialakítása

Antisztatikus zónák kialakítása elektronikai szerelősor minőségbiztosításához, amely komplex védelmet jelent az elektrosztatikai kisülések elektronikai alkatrészeket roncsoló hatása ellen. Magába foglalja az antisztatikus padlóburkolatot, az antisztatikus bútorokat, nagyfeszültségű ionizátorokat, a személyek elektrosztatikus feltöltődése elleni védelmét, a zónában alkalmazandó szabályrendszert és a beléptető rendszer kialakítását. Már működő szerelősor esetén a SHOCK Kft. a meglevő berendezések felhasználásával költségkímélő módon alakítja ki az antisztatikus zónát.

ESD audit

Az elektrosztatikus kisülések (ESD) ellen létrehozott védelmi rendszer ellenőrzése és felújítása az európai (EU), a nemzetközi (IEC) és a mértékadó nemzeti szabványok (pl. BS, DIN, MSZ) ajánlásainak kielégítéséhez.

 

Elektrosztatikus porleválasztás

A SHOCK Kft. vállalja elektrosztatikus porleválasztók megtervezését, meglevő elektrosztatikus porleválasztók működésének felülvizsgálatát és optimalizálását hatásfok és energiafogyasztás szempontjából.

 

 

Villám- és túlfeszültség-védelem

Az emberek régóta tudják, hogy a közvetlen villámcsapások komoly károkat, tüzet, robbanást okozhatnak. Az érzékeny elektronikai berendezések, információs rendszerek megjelenésével azonban a villámcsapások közvetett hatásaival is számolnunk kell. A villamos vezetékekbe csapó villám okozta túlfeszültség, vagy a közelben lecsapó villám által az áramkörökben indukált túlfeszültség a villámcsapás helyétől távolabb is roncsolhatja az elektronikus eszközöket.  Mindezen károk bekövetkezési valószínűsége elhanyagolható mértékűvé csökkenthető a megfelelő villámvédelmi rendszer kiépítésével és rendszeres karbantartásával.

A SHOCK Kft. szolgáltatásai:

Primer villámvédelem megtervezése

Középületek, ipari létesítmények, emlékművek, villámveszélyes helyre épített lakóépületek primer villámvédelmi (a közvetlen villámcsapásoktól védő) rendszerének megtervezése

Szekunder villámvédelem megtervezése

Középületek, ipari létesítmények, emlékművek, villámveszélyes helyre épített lakóépületek szekunder villámvédelmi (a villámcsapások közvetett hatásaitól védő) rendszerének megtervezése költség-haszon elemzéssel, figyelembe véve a védeni kívánt elektronikus eszközök értékét.

Villámvédelmi felülvizsgálat

Meglevő primer villámvédelmi rendszer ellenőrzése és korszerűsítése a szekunder villámvédelem kiépítéséhez

Szakértői vélemény a biztosító felé

A villámcsapások közvetett hatásaként létrejövő károk felismerése nem könnyű. Vitás esetekben szakértőink a helyszínen megvizsgálják, hogy a bekövetkezett kárt villámcsapás okozta-e, valamint a villámfigyelő szolgálat adataira támaszkodva megállapítják, a kár keletkezésekor volt-e villámcsapás az adott körzetben.

 

Energiaellátási problémák megoldása

 

Egyedi problémák megoldása

Nemzetközileg elismert szakértőinknek nagy gyakorlata van közép- és nagyfeszültségű távvezetékek, betáplálások egyedi problémáinak feltárásában és megoldásában (energiaellátással kapcsolatos üzemzavarok, rövidzárlatok, balesetek). Vállaljuk partnereink képviseletét az áramszolgáltatókkal, biztosítókkal folytatott egyeztetéseken. Vállaljuk energiarendszerek felülvizsgálatát, javaslatkészítést a minőségi, biztonságos energiaellátás megvalósítására.

 

Villamos rekostrukció

 

Műemlék-jellegű középületeink jelentős részének villamos hálózata elavult, túlterhelt, és alkalmatlan a jelen kor kihívásainak megfelelő informatikai hálózatok és épület-felügyeleti rendszerek kiépítésére. A SHOCK Kft. vállalkozik a villamos rekonstrukció koncepciójának kidolgozására. Kidolgozza a hálózati betáplálások rendszerét, a villamos hálózat elvi sémáját. Összefoglalja a fogyasztói igények felmérésének szempontjait, és  megfogalmazza az energiahálózat felügyeletére létesítendő számítógépes információs rendszerrel kapcsolatos igényeket. A koncepció keretében kidolgozza a legfontosabb biztonsági és üzembiztonsági követelményeket (lekapcsolások, tűzvédelem, villámvédelem, túlfeszültség-védelem, zavarvédelem, adatvédelem, behatolás elleni védelem). Javaslatot dolgoz ki az elkészítendő tervdokumentációk korszerű számítógépes kivitelére és archiválására vonatkozóan. Meghatározza a szükséges felújítások, átépítések fontossági sorrendjét. Vállalja a villamos rekonstrukció szakértői felügyeletét.

 

 Oktatás az elektromágneses környezetvédelem témában

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetével együttműködve szervezünk továbbképzéseket elektromágneses környezetvédelem, ipari elektrosztatika, robbanásbiztonság-technika stb. témakörökben cégek, illetve egyéni jelentkezők számára.